Team Building

IMG_20180501_120418_450x600

Upoznajte svoje kolege u sasvim novom svjetlu i iz nove perspektive

• ABC sportskog penjanja- najvažniji penjački čvorovi i pravilna komunikacija
• Spuštanja (abzajl )sa mosta
• Osnovne panjačke tehnike
• Panjenje na pravoj stijeni (top Rope)
• Via ferate


Cijena varira od ponude , aktivnosti i broja ljudi te je neophodan usmeni dogovor.

Kontakt 061 312 560