Bolder problemi u dvorani

Bolder problemi u penjačkoj sali No Comment:

Za organizaciju bolder problema koristimo aplikaciju Boulder Creator. Aplikacija je dostupna na Android i iOS uređajima, a naša sala je registrovana pod nazivom "No Comment" na aplikaciji. Želimo naglasiti da ne tvrdimo da su ocjene težina boldera na aplikaciji reprezentativne, te postičemo penjače da samo koriste ocjene na aplikaciji za poređenje težina boldera unutar naše sale.
Boulder Creator aplikacija
Uz ovo, koristimo i Google Photos album kako bismo nudili prikaz boldera koji su napravljeni za takmičenje održano u našoj sali. Ovom albumu možete pristupiti preko sljedećeg linka:
Album takmičarskih boldera