Rekreativno penjanje bez nadzora trenera

Mogućnost korištenje sale više puta sedmmično.
Rekreacija:

Pod rekreacijom podrazumjevamo penjanje u bez nadzora instruktora, u terminima koji su predviđenji za rekreaciju (link).
Jedan termin penjanja: 10,0 KM

Mjesečna članarina: 60,0 KM

Kartica za 10 termina penjanja koja nije vremenski ograničena: 80,0 KM

Rentanje penjačica- 1 termin : 5,0 KM