Projektovanje i izgradnja vještačkih stijena

Donosimo Vam referens listu izvedenih i projektovanih objekata.

Nudimo Vam usluge consultinga, te projektovanje i izgradnje vještačkih stijena za penjanje, u varijanti da se projektuju i grade kao slobodnostojeći objekti ili da se vežu uz neki postojeći objekat.

Donosimo Vam referens listu izvedenih i projektovanih objekata.

• Prva komercijalna lead stijena za penjanje u Sarajevu, lokacija- Međunarodnom centru za djecu i omladinu Novo Sarajevo-projektovanje i nadzor.

• Najveća unutrašnja lead stijena u BiH,Foča , dvorana- projektovanje i nadzor-investitor UNDP

• Lead stijena u vlasništvu ZOI-sarajevo, trenutno smještena u Zetri, prvenstveno postavljena uz objekat na Malom polju. Projekat SERDE-projektovanje i nadzor.

• Bolder dvorana no comment Sarajevo, Lokacija –Dom mladih Skenderijaprojektovanje, nadzor i izgradnja

• Lead stijena smještena u sportskoj sali II gimnazije u Sarajevu , projektovanje, nadzor i izgradnja Kvadrati-slike

• Lead stijena smještena u sportskoj sali osnovne škole u Pazariću , projektovanjei izgradnja Kvadrati-slike

• Lead stijena smještena pored Termag hotela, Jahorina , projektovanje.


Iskustvom i tradicijom u ovome poslu smo prvi u BiH.