Penjanje zaleđenih slapova

Cijena 300 KM
Ova ponuda podrazujeva da imate osnovna znanja o penjanju , radu sa užetom i osiguravanju, kao i cipele na koje se mogu staviti automatske dereze. Polaznik mora da bude punoljetan i da potpiše pristupni obrazac.
Ponuda važi samo u mjesecima januar, februar i mart i ovisi od vremenskih uslova.
U ponudu ulazi:
Trening je cjelodnevni i uključuje:

• Prevoz i vodiča do ledopada

• Svu neophodnu opremu

• Vođenje kroz ledopad

• Svu neophodnu opremu imate obezbjeđenu u klubu, osim cipela za automatsku derezu.